VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi vill inte vara billigast. Vi vill vara bäst!

Kabelförläggning

Företaget har idag all erforderlig utrustning, kapacitet samt kunskap att förlägga kablar. Arbeten har utförts med gott resultat åt bl.a. SL, Trafikverket samt Stokab.

Kanalisationsarbeten

Maskinparken består bl.a. av 7st 4,5 tons TakeJob minigrävare, en Ahlman lastmaskin, en Huddig traktorgrävare samt lastbil med kran. Gräv- och lastmaskinerna är utrustade med rälshjul för körning på spår, vilket med fördel används vid kanalisationsarbeten.

MBEST-arbeten

Personalen på Kabelteknik har stor erfarenhet av de flesta typer av mark-, ban-, el- signal- och telearbeten.

Samarbetspartners

Ett urval av våra samarbetspartners